Aivoitus logo

 

 

  Merkintä almanakassa Asiakas suorittaa hienomotorista testiä Arkipäivän harjoituksia, hiusten harjaus

 


Yritys Toimintaterapia Neuropsykiatrinen valmennus Terapeutit Tilat ja välineistö Ajankohtaisia aivoituksia Yhteystiedot

 

 

 

 

Psyyken ja osallistumisen edistäminen

TOIMINTATERAPIA

 

Toimintaterapia perustuu tieteeseen ja tutkittuun tietoon

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka nojaa vahvasti tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön sekä hyviin käytäntöihin. Toimintaterapian teoriatausta on monitieteellinen. Teoreettiset perusteet ovat valtaosin toiminnantieteessä (occupational science), joka tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Toimintaa tarkastellaan laaja-alaisesti suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä fyysiseen ympäristöön.

Toimintaterapiassa asiakasta autetaan suoriutumaan ja osallistumaan asioihin, joihin muuntunut elämäntilanne on vaikuttanut. Vakava sairastuminen, vammautuminen, trauma tai muut merkittävät elämäntapahtumat voivat heikentää kykyä selvitä omassa arjessa, työssä, opiskeluissa ja ihmissuhteissa. Terapiassa asiakasta tuetaan oman toiminnan tarkasteluun, löytämään omia voimavaroja, lisäämään taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla sekä hallitsemaan eri toimintojen edellyttämiä kokonaisuuksia. Toimintaterapian kokonaistavoitteena on siis asiakkaan elämänhallinnan, omatoimisuuden sekä toimivan ja mielekkään arjen saavuttaminen ja ylläpitäminen. Toimintaterapia toteutuu ihmisen omassa ympäristössä tai sen tiiviinä osana.

Kansainväliset järjestelmälliset katsaukset ja tutkimusnäyttö tukevat toimintaterapian olevan vaikuttavaa kuntoutusta, jolla edistetään asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti. Toimintaterapian vaikuttavuudesta aikuisväestön osalta on vahvaa näyttöä ikääntyneiden, vammautuneiden, etenevien sairausten, vakavien mielenterveyshäiröiden, tuki-ja liikuntaelinsairausten sekä työkykyisyyden kuntoutuksessa.

TOIMINTATERAPEUTTI

Toimintaterapeutti on toiminnan ja toimintakyvyn asiantuntija

Toimintaterapeutilla on taito tutkia, tarkastella ja analysoida toimintakykyä sekä siihen vaikuttavia ihmisen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, kuten tunne-elämää, tarkkaavaisuutta, ajattelua, muistia, hahmottamista, suunnittelukykyä sekä oman toiminnan ohjaamista, motorista ohjausta sekä arjessa pärjäämisen edellyttämiä kokonaisuuksia.

Toimintaterapeutilla on ydinosaamisena koulutuksen myötä hankittu taito analysoida, mitä kaikkea eri toiminnot ja suoritukset ihmiseltä edellyttävät, miten eri sairaudet tai vammat voivat vaikuttaa toimintoihin ja itsenäiseen selviytymiseen kotona, koulussa, työelämässä sekä harrastuksissa, ja myös miten ympäristö vaikuttaa toimintakykyyn.

Ympäristöä, toimintakykyä ja sen rajoituksia arvioidaan sekä tarkastellaan laaja-alaisesti kokonaisuutena. Toimintaterapeutti on kiinnostunut psyykkisen, kognitiivisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä ympäristön vaikutuksista yksilön arjessa pärjäämiseen.

Toimintaterapiaan on mahdollista saada maksusitoumus

Toimintaterapiaa on mahdollista saada Kelan korvaamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä sairaanhoitopiiriltä, kunnalta tai vakuutusyhtiöltä. Kelan korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on mahdollista hakea mikäli hakijalla on voimassaoleva lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, jossa toimintaterapiaa on suositeltu. Toimintaterapia on mahdollista maksaa myös itse jollei maksusitoumusta ole.

Autamme mielellämme terapian suunnitteluun ja hakeutumiseen koskevissa kysymyksissä.


Lähteet:
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, lisätietoa toimintaterapiasta: http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi
Maskill, Tempest, Neuropsychology for Occupational Therapists, 2017

 

Toimintaterapia Aivoitus Oy, Tolkkilankatu 10 C 47, 2.krs, 45150 Kouvola, info(at)aivoitus.fi, Y-tunnus: 1908676-4     Rekisteriseloste

© Aivoitus 2018