Aivoitus logo

 

 

  Merkintä almanakassa Asiakas suorittaa hienomotorista testiä Arkipäivän harjoituksia, hiusten harjaus

 


Yritys Toimintaterapia Neuropsykiatrinen valmennus Terapeutit Tilat ja välineistö Ajankohtaisia aivoituksia Yhteystiedot

 

 

 

 

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

 

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaalle uusien taitojen ja toimintatapojen oppimisen arjessa. Valmennus on tavoitteellista, ennaltaehkäisevää ja ylläpitävää toimintaa, jonka avulla tuetaan ja kehitetään asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa, toiminnanohjausta, itsetuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan asiakasta ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla. Valmentaja toimii myös asiakkaan palveluverkostossa koordinaattorina ohjaten ja auttaen asiakasta pääsemään tarvittavien palveluiden piiriin. Neuropsykiatriselta valmentajalta edellytetään pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisen pätevyyttä sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta. Valmentajalla tulee olla riittävästi tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, lääkehoidosta sekä kuntoutuksesta.

Neuropsykiatrinen valmennus ei tällä hetkellä kuulu Kelan korvattavan kuntoutuksen piiriin. Valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sairaanhoitopiiriltä, sosiaalitoimelta, vakuutusyhtiöltä, terveystoimelta tai työvoimahallinnolta. Valmennus on mahdollista maksaa myös itse jollei maksusitoumusta ole.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteita

  • Psykoedukaatio: työskentelytapa, jolla pyritään lisäämään asiakkaan ja hänen lähiyhteisön ymmärrystä sairaudesta, sen oireista ja niiden vaikutuksista asiakkaan arkeen, keskustelemalla ja tietoa antamalla.
  • Impulssikontrollinen kohentuminen
  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen, toiminnanohjauksen tai yksittäisen haasteellisen tilanteen harjoitteleminen
  • Minäkuvan vahvistuminen ja myönteisen elämäntarinan rakentaminen


Toimintaterapia Aivoituksen neuropsykiatriset valmentajat ovat suorittaneet Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteerit täyttävän koulutuksen.

 

Lähteet:
Saukkola Kirsi, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus 2014
Lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta: http://www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi ja http://www.kirsiconsulting.com sivustoilta.

 

Toimintaterapia Aivoitus Oy, Tolkkilankatu 10 C 47, 2.krs, 45150 Kouvola, info(at)aivoitus.fi, Y-tunnus: 1908676-4     Rekisteriseloste

© Aivoitus 2018